Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia
– podsumowanie konferencji „Atom dla samorządu”

170 uczestników, 25 panelistów i referentów, 4 panele dyskusyjne i 5 referatów wprowadzających – tak w skrócie można podsumować drugą edycję konferencji „Atom dla samorządu”. Wydarzenie odbyło się w czwartek 23 listopada w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach w ramach Dni Energii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Czy transformacja energetyczna w Polsce jest możliwa bez energetyki jądrowej? Czy scenariusze transformacji energetycznej są szansą dla lokalnych społeczności? Czy energetyka jądrowa może pomóc gminom w samowystarczalności energetycznej? Czy local content jest sposobem na zwiększenie konkurencyjności naszego regionu? Jaką rolę odgrywa edukacja w procesie transformacji energetycznej? Na te i wiele innych pytań starano się odpowiedzieć w trakcie zakończonej właśnie drugiej edycji konferencji „Atom dla samorządu”.

Organizatorem wydarzenia była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Konferencja zgromadziła ekspertów, naukowców, samorządowców, uczniów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką energetyki jądrowej.

Konferencję otworzył Pan Mariusz, Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice, który zwrócił uwagę na wydarzenia ostatnich trzech lat, szczególnie na konieczność transformacji energetycznej opartej na indywidualnych rozwiązaniach. Wskazał, że to właśnie atom jest rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym możliwościom, potrzebom i aspiracjom naszego kraju.

Powitanie gości kontynuował Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podkreślając znaczenie edukacyjne tego spotkania. – Jako region i kraj przechodzimy głęboką transformację energetyczną. Tutaj, na Górnym Śląsku i w Zagłębiu, czujemy to bardzo mocno. Mamy świadomość, że transformacja bez energetyki jądrowej nie będzie możliwa. Z energetyką jądrową wiążą się kwestie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać - mówił w czasie otwarcia Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu GZM.

W listopadzie 2023 roku Parlament Europejski poparł włączenie energetyki jądrowej do grona zielonych technologii. Podejście Unii Europejskiej do tego zagadnienia oraz kwestie legislacyjne z tym związane przybliżył gościom dr hab. Mirosław Pawełczyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego – Idea wprowadzenia modelu partycypacji samorządów w procesie inwestycji w energetykę jądrową jest prosta – musi być oparta na systemie rekompensat. Definiując te rekompensaty, czyli szkody społeczno-środowiskowe w każdym wymiarze, należy również przełożyć je na pieniądze i konkretne zapisy kontraktowe.

Na temat szans związanych z transformacją energetyczną Śląska i Zagłębia żywo dyskutowali przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przedstawiciele Akademii Górniczno-Hutniczej, Tauron Polska Energia, Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A w Tychach, a także wójt gminy Ochotnica Dolna. Dr hab. inż. Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej rozważał, czy transformację energetyczną Śląska i Zagłębia należy traktować jako szansę czy ryzyko dla lokalnych społeczności – Transformacja energetyczna jest niezbędnym elementem sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. Zastosowanie różnorodnych technologii energetycznych może stanowić szansę na zachowanie godnych warunków życia, miejsc pracy i zapobieganie wyludnieniu.

Kolejny panel dyskusyjny podjął dyskusję nad analizą roli energetyki jądrowej a rolą samorządów. Zastanawiano się, dlaczego samorządy potrzebują energii jądrowej oraz jakie wyzwania przed nimi stoją. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Sobieskiego, Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Orlen Synthos Green Energy. Urszula Kuczyńska z Instytutu Sobieskiego skupiła się na aspektach ekonomicznych – W wielu miejscach obiekty jądrowe okazały się być nie tylko centrami życia gospodarczego, ale przede wszystkim stały się centrami życia społeczno-gospodarczo-kulturalnego w swoich regionach. Różne dane wskazują, że na każde 100 osób zatrudnionych w elektrowni jądrowej powstaje dodatkowo około 66 etatów w lokalnej gospodarce.

W panelu omawiającym relacje między inwestorami, samorządami i społecznościami lokalnymi uczestniczył Wójt gminy Choczewo, Starosta Powiatu Wejherowskiego, a także przedstawiciele Orlen Synthos Green Energy, PGE PAK Energia Jądrowa oraz Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. Panel porwał serca publiczności, szczególnie żywa dyskusja poprowadzona przez Pana Wójta.

Andrzej Sidło, Doradca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podkreślił znaczenie local content nie tylko dla akceptacji społecznej projektów jądrowych, ale także dla korzyści ekonomicznych wynikających z zaangażowania polskiego przemysłu. W panelu wzięli udział przedstawiciele Energoprojekt Katowice S.A., Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Dyrektor ds. Rozwoju firmy SHI FW Energia FAKOP oraz Dyrektor Generalny przedstawicielstwa EDF SA w Polsce.

Polska gospodarka stoi przed ogromnym wyzwaniem. Wszyscy paneliści oraz referenci zgodnie podkreślili, że inwestycje w energię jądrową są kluczowe dla Polski. Ważną rolę w tym procesie odgrywają samorządy, społeczności lokalne oraz polski przemysł.

Energetyka jądrowa w Polsce wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Kolejna edycja konferencji „Atom dla samorządu” była doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania kontaktów.

 


ZOBACZ UDOSTĘPNIONE PREZENTACJE

Transformacja energetyczna Śląska i Zagłębia jako szansa dla lokalnych społeczności.
ŁUKASZ BARTELA

Potrzeba mądrej polskiej transformacji energetycznej: BWRX-300.
Energetyka jądrowa skrojona na miarę lokalnych potrzeb.

WACŁAW GUDOWSKI

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce – status realizacji 
MARCIN SKOLIMOWSKI

Local Content w transformacji energetycznej wysoki poziom kompetencji lokalnych firm jako szansa dla regionu
ANDRZEJ SIDŁOCzas

 • 23 listopada 2023
 • 9.00 - 16.00

Miejsce

 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
 • sala audytoryjna, poziom: -4

Kontakt

 • Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Departament Infrastruktury i Środowiska
 • tel. +48 32 718 07 40
 • mail: is@metropoliagzm.pl


Zagadnienia konferencji

 • Czy transformacja energetyczna w Polsce jest możliwa bez energetyki jądrowej ?
 • Transformacja energetyczna Śląska i Zagłębia jako szansa dla lokalnych społeczności
 • Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce w ramach rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej
 • Relacje inwestor- władze lokalne- mieszkańcy w planowaniu i realizacji inwestycji jądrowych
 • Energetyka jądrowa skrojona na miarę lokalnych potrzeb
 • Local Content w transformacji energetycznej - wysoki poziom kompetencji lokalnych firm jako szansa dla regionu

Prelegenci i moderatorzy

Prowadzący:
Blanka Romanowska, 
Damian Kołakowski

Moderatorzy:
Łukasz Bartela, Wojciech Jakóbik, Sławomir Krenczyk, Jakub Wiech


Program

 • 09:00 - 09:10
  Powitanie Gości.
  Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice
  Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • 09:10 - 09:25
  Czy transformacja energetyczna w Polsce jest możliwa bez energetyki jądrowej?
  Mirosław Pawełczyk, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 09:25 - 10:35
  Transformacja energetyczna Śląska i Zagłębia jako szansa dla lokalnych społeczności.
  Referat wprowadzający i moderacja panelu – Łukasz Bartela, Profesor Politechniki Śląskiej
  Panel dyskusyjny
  - Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  - Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Tauron Polska Energia
  - Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A w Tychach
  - Tadeusz Królczyk, Wójt gminy Ochotnica Dolna 
  - Konrad Świerczek, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, Prodziekan Wydziału ds. Współpracy i Nauki
 • 10:35 - 11:00
  Przerwa kawowa
 • 11:00 - 11:20
  Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce w ramach rządowego Programu polskiej energetyki jądrowej.
  Marcin Skolimowski – Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o.
 • 11:20 - 12:20
  Relacje inwestor- władze lokalne- mieszkańcy w planowaniu i realizacji inwestycji jądrowych.
  Panel dyskusyjny
  Moderator – Jakub Wiech, Redaktor Naczelny portalu Energetyka24.com
  - Wiesław Gębka, Wójt gminy Choczewo
  - Krzysztof Gorzkowski, Dyrektor ds. komunikacji, Orlen Synthos Green Energy
  - Gabriela Lisius, Starosta Powiatu Wejherowskiego
  - Tomasz Nowacki, Członek Zarządu PGE PAK Energia Jądrowa
  Marcin Skolimowski – Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych Sp. z o.o.
 • 12:20 - 12:40
  Przerwa kawowa.
 • 12:40 - 13:50
  Energetyka jądrowa skrojona na miarę lokalnych potrzeb.
  Referat wprowadzający – Wacław Gudowski, Profesor Fizyki Reaktorów i Fizyki Neutronowej w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie, profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, doradca ds. energetyki jądrowej OSGE
  Panel dyskusyjny
  Moderator – Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny portalu BiznesAlert.pl
  - Łukasz Bartela, Profesor Politechniki Śląskiej
  - Wojciech Kędzia, Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
  - Paweł Gajda, Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Dyrektor Naukowy Nuclear.pl
  Dawid Piekarz, Ekspert ds. transformacji energetycznej, Orlen Synthos Green Energy
  - Urszula Kuczyńska, Ekspert w Instytucie Sobieskiego
 • 13:50 - 14:30
  Przerwa na lunch
 • 14:30 - 15:40
  Local Content w transformacji energetycznej - wysoki poziom kompetencji lokalnych firm jako szansa dla regionu.
  Referat wprowadzający – Andrzej Sidło, Doradca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  Panel dyskusyjny
  Moderator – Sławomir Krenczyk, Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
  - Łukasz Grela, Prezes Zarządu Energoprojekt Katowice S.A.
  - Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Wojciech Rzepka, Dyrektor ds. Rozwoju firmy SHI FW Energia FAKOP
  - Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
  - Andrzej Sidło, Radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Energii Jądrowej
  - Thierry Deschaux – Dyrektor Generalny  przedstawicielstwa EDF SA w Polsce
 • 15:40 - 16:00
  Zakończenie Konferencji.

​DODAJ DO:  OUTLOOK GMAIL

Zarejestruj się na konferencję

Rejestracja została zakończona.

UWAGA: Liczba miejsc udziału w formie stacjonarnej wynosi 150 osób. Rejestracji należy dokonać do 22 listopada 2023 r. lub do czasu wyczerpania się liczby miejsc.

W celu dokończenia rejestracji odbierz pocztę mailową i potwierdź swoją obecność na konferencji.
Jeśli nie widzisz maila sprawdź w folderze poczty niechcianej (SPAM).


FAQ

 • Czy udział w konferencji jest dla wszystkich bezpłatny?
  Tak, konferencja jest dostępna dla każdego. Możliwy jest tylko udział stacjonarny.
 • Czy przewidziane jest zaświadczenie o udziale w konferencji?
  Osoby, które potrzebują takie zaświadczenie prosimy o zgłaszanie się poprzez adres mejlowy: is@metropoliagzm.pl
 • Czy konferencja ma formę stacjonarną?
  Tak, konferencja odbywa się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Możliwy jest tylko udział stacjonarny.
 • Czy konferencja jest dostępna online?
  Nie, konferencja nie jest dostępna online. Przewidziany jest tylko udział w konferencji na żywo.
 • Jakie są aktualne obostrzenia pandemiczne?
  Obowiązujące obostrzenia ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 są dostępne tutaj - ZOBACZ OBOSTRZENIA
 • Jak dojechać do miejsca konferencji?
  Konferencja odbywa się w Muzeum Śląskim w Katowicach, ulica T.Dobrowolskiego 1 - ZOBACZ MAPKĘ

Dojazd

 • Muzeum Śląskie w Katowicach    |    ul. Dobrowolskiego 1    |    40-205 Katowice    |    www.muzeumslaskie.pl

Patroni medialni 1

Patroni medialni


DNI ENERGII GZM

Departament Infrastruktury i Środowiska
Urząd Metropolitalny
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

tel. +48 32 718 07 40
e-mail: is@metropoliagzm.pl


 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 2023